Kontakt

Management, kontakta Sammen på HornsUp Management

 

sam@hornsupmanagement.com / 0767 666 333

 

Bokning, kontakta Olof på Skrikhult

 

olof@skrikhult.se / 0709 522 611

 

Press, kontakta Jennie på HornsUp Management

 

jennie@hornsupmanagement / 0738 337 666